ماه، کپک زده است!

ماه، کپک زده است!

قطب جنوب ماه

تصویری که مشاهده می کنید متعلق به یک پنیر کپک زده نیست! این تصویر که توسط دوربین مدارگرد اکتشافی ماه (LROC) گرفته شده است در واقع نقشه ای درخشان از قطب جنوب تنها قمر زمین، یعنی کره ماه است.

برخی مناطق بر روی سطح ماه و مخصوصا در قطب های آن وجود دارند که در اغلب روزهای سال زیر سایه مناطق بلندتر پنهان می مانند و در واقع نور خورشید به آن ها نمی رسد. حفره Shackleton (با قطری در حدود 19 کیلومتر) که به خوبی در وسط این تصویر نمایان است می تواند مثالی خوبی برای فهم این قضیه باشد. قله‌های هم‌راستا با کناره‌های این دهانه تقریباً همیشه زیر نور آفتاب قرار دارند در حالی که بخش درونی این دهانه در تاریکی همیشگی قرار دارد.

 تصویر فوق که دوربین زاویه دید باز مدارگرد اکتشافی ماه به زمین مخابره کرده است از گردآوری 1700 قطعه عکس گرفته شده از منطقه ای یکسان در قطب جنوب ماه تشکیل شده است. دوربین مدارگرد اکتشافی ماه این عکس را در طی دوره ای 6 ماهه به ثبت رسانده است.

چگونگی تهیه این عکس از زبان تیم هدایت کننده مدارگرد اکتشافی ماه:

"برای مشخص شدن مناطقی که نور خورشید به آن ها می تابد و مناطقی که در سایه قرار دارند هر تصویر گرفته شده توسط دوربین مدارگرد، تبدیل به یک تصویر با کد باینری (سیستم عددی دو دویی 0 و 1) شده است به طوری که اگر زمینه روشن بود عدد یک و اگر زمینه تاریک بود عدد صفر برای پیکسل مورد نظر تنظیم می شود. بعد از آن تمام تصاویر باینری ذخیره و گردآوری می شوند و سپس معین می شود که در طول دوره شش ماهه برای هر پیکسل چه مدتی عدد یک به ثبت رسیده است.

سرانجام مناطقی که به هیچ عنوان نوری را دریافت نکرده اند با رنگ سیاه و مناطقی که روشن بوده اند با رنگ سفید به نمایش درخواهند آمد. مناطقی نیز که در بعضی از مواقع روشن و در بعضی مواقع تاریک بوده اند با رنگهایی در طیف میان سفید و سیاه نمایش داده می شوند.

در حال حاضر تیم هدایت کننده مشغول کار برای آماده سازی نقشه های روشنایی ماهانه و سالیانه هر دو قطب ماه هستند. این نقشه ها کمک شایانی جهت برنامه ریزی برای ماموریت های رباتیک و همچنین سفرهای آینده بشر به ماه خواهند بود."

 

به نقل از: universetoday.com

/ 0 نظر / 19 بازدید