بمب ساعتی

بمب ساعتی

بمب ساعتی

صبح‌ها به سختی از خواب بیدار می‌شوید؟ صدای زنگ ساعت یا موبایل را نمی‌شنوید؟ بعد از شنیدن صدای ساعت با چشم‌های بسته دور و بر تخت به دنبال ساعت می‌گردید؟

اگر این طور باشد بمب ساعتی ما به کار شما می‌آید. فقط کافی ا‌ست کسی ضامن ساعت را بکشد و آن را به داخل اتاق شما پرتاپ کند. بعد از شنیدن صدای گوش خراش بمب احتمالا تا چند شب دیگر هم خواب از سرتان می‌پرد زیرا طرز کار این ساعت حسابی اعصاب خورد کن است!

 

بمب ساعتی

 

در واقع شما برای ساکت کردن ساکت ابتدا باید آن را در اتاق پیدا کنید بعد ضامن آن را بیابید و در نهایت ضامن را در محل دقیق آن بگذارید و ضامن را به عقب بکشید! فکر کنم بعد از انجام این مراحل حسابی خواب از سرتان بپرد.

همچنین برای بیدار کردن خودتان در ساعت مشخصی می‌توانید ساعت را کوک کنید و آن را یک طرف اتاق بگذارید و ضامن آن را بکشید و طرف دیگر اتاق بگذارید تا صبح برای بیدار شدن مجبور شوید دور اتاق را برای ساکت کردن ساعت راه بروید و به این ترتیب خواب نمانید.

منبع: http://www.yankodesign.com/2011/02/03/grenade-alarm-deluxe/

/ 0 نظر / 22 بازدید