هیستوگرام

هیستوگرام

منحنی های  هیستوگرام کلید درک تصاویر دیجیتال می باشد. شکل موزائیکی زیر از 40 موزائیک رنگی تشکیل شده که می توانیم آنها را روی هم و به صورت مجزا قرار دهیم.

gì3*h¯1

هر چه ستون یک رنگ بلندتر باشد، تعداد بیشتری موزائیک از آن رنگ در تصویر وجود دارد. در نتیجه منحنی هیستوگرام این تصویر موزائیکی نشاندهنده توزیع قطعات رنگی در آن می باشد هر تصویر دیجیتال مجموعه ای از موزائیک ها یا پیکسل هاست. به جای دسته بندی پیکسل ها بر اساس رنگ می توانیم آنها را بر اساس روشنایی به 256 سطح تقسیم کنیم.

در این تقسیم بندی عدد صفر برای رنگ سیاه و عدد 255 برای رنگ سفید در نظر گرفته می شود . همانند مثال موزائیک بالا ، یک نرم افزار گرافیکی ، بطور اتوماتیک تصویر زیر زا به 256 سطح روشنایی دسته بندی می کند، ارتفاع هر میله عمودی نشاندهنده تعداد پیکسلهای آن روشنایی خاص می باشد. اعداد صفر و 255 به ترتیب نشاندهنده تیره ترین و روشن ترین نواحی تصویر می باشند.

gì3*h¯1
gì3*h¯1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در این هیستوگرام عرض هر میله برابر با یک پیکسل می باشد. برخلاف هیستوگرام تصویر موزائیک بالا، 256 میله بدون هیچ گونه فاصله ای در کنار هم قرار گرفته اند .

gì3*h¯1'e , *5'hì1 /ì,ì*'d histogram digital camera
بر روی تصاویر کلیک کنید

این کار به دلایل آموزشی انجام شده است تا میله های عمودی قابل تفکیک از یکدیگر باشند . در حالت عادی تمام میله ها همانند هیستوگرام دوم به رنگ سیاه می باشند .

gì3*h¯1'e , *5'hì1 /ì,ì*'d histogram digital camera
بر روی تصاویر کلیک کنید

( نوردهی مناسب )

مثالی از یک تصویر با نوردهی مناسب و هیستوگرام خوب . شیب ملایم در انتهای 255 نشان می دهد که نواحی روشن به نرمی در ابرها و امواج حفظ شده و بهمین ترتیب نواحی سایه از صفر شروع شده و بتدریج افزایش می یابند.

gì3*h¯1'e , *5'hì1 /ì,ì*'d histogram digital camera

( نوردهی کم )

این منحنی نشان می دهد که تعداد پیکسل های با ارزش صفر یا نزدیک به صفر زیاد بوده در نتیجه سایه های تیزی در تصویر دیده می شود . بعضی از جزئیات سایه ها ناپدید شده اند بطور طبیعی پیکسل های سیاه نباید این اندازه زیاد باشد. همچنین به تعداد کم پیکسل ها در نواحی روشن توجه کنید

gì3*h¯1'e , *5'hì1 /ì,ì*'d histogram digital camera

(نوردهی زیاد)

این منحنی نشان می دهد که تعداد پیکسل های با ارزش 255 یا نزدیک به آن در تصویر زیاد بوده درنتیجه نواحی بسیار روشن در تصویر دیده می شود . بعضی از جزئیات در ابرها و امواج ناپدید شده اند همچنین به تعداد کم پیکسل ها در نواحی تیره دقت کنید.

gì3*h¯1'e , *5'hì1 /ì,ì*'d histogram digital camera
بر روی تصاویر کلیک کنید

(کنتراست خیلی بالا)

در این تصاویر هم نواحی تیره و هم نواحی روشن دیده می شوند ، محدوده دینامیکی صحنه بزرگتر از محدوده دینامیکی دوربین می باشد.

gì3*h¯1'e , *5'hì1 /ì,ì*'d histogram digital camera
بر روی تصاویر کلیک کنید

(کنتراست بهینه)

با گسترش هیستوگرام فوق از طریق تنظیم levels  یا  Curves کنتراست تصویر بهتر می شود اما از آنجایی که تونالیته ها در  محدوده وسیع تری توزیع می گردند ، بعضی از تونالیتهها حذف خواهند شد.

/ 0 نظر / 4 بازدید